ผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ข่าวสารด้านพลังงานและข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมสัมมนา และการจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันพลังงานฯ ซึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะได้รับจะสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามฐานข้อมูลของสมาชิก พร้อมทั้งสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรงอีกด้วย
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
a-z, A-Z, 0-9 ขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 12 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน
อีเมล์  *
 
(กรุณากรอก email ที่ใช้จริงเพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูล)
ฉันยินดีรับข่าวสารจาก www.iie.or.th
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อสมาชิก *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท *
ที่อยู่ *
จังหวัด *
เบอร์โทร *
แฟกซ์ *
มือถือ
(ขนาดรูปไม่เกิน 90px X 120px หรือขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 KB)
รูปผู้สมัคร
ประเภทสินค้า/บริการ
ประเภทอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
สิ่งทอ
อลูมิเนียม
เครื่องจักรกลและโลหะการ
ยานยนต์
แกรนิตและหินอ่อน
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
ปูนซิเมนต์
หลังคาและอุปกรณ์
เซรามิกส์
อัญมณีและเครื่องประดับ
เคมี
ปิโตรเคมี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
อาหาร
หัตถอุตสาหกรรม
รองเท้า
น้ำตาล
เฟอร์นิเจอร์
พลังงานทดแทน
ก๊าซ
ผู้ผลิตไฟฟ้า
แก้วและกระจก
โรงเลื่อยและโรงอบไม้
เหล็ก
เทคโนโลยีชีวภาพ
หนัง
ซอร์ฟแวร์
ยา
สมุนไพร
พลาสติก
น้ำมันปาล์ม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ต่อเรือและซ่อมเรือ
เยื่อและกระดาษ
เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่น ๆ
ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
ประเภทสมาชิก
เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก (ถ้ามี)  
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ระบบกำลังสมัครสมาชิก โปรดรอสักครู่