เอกสาร : งานสัมมนา Energy Symposium 2014 "การปรับโครงสร้างภาคพลังงาน...การจัดการร่วมรัฐ เอกชน...จุดเปลี่ยนสำคัญสู่ความยั่งยืน" (ช่วงบ่าย)
(ดาวน์โหลดไปแล้ว 65 ครั้ง)