TEIT 2019


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ข้อแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาผลงาน
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
2. การนำเสนอเนื้อหาและรายละเอียดให้มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ
3. สามารถแนบไฟล์ / คลิปวิดีโอ / เอกสารอื่นๆ ได้สูงสุด 10 ไฟล์ ๆ ละไม่เกิน 100 MB
4. กรุณาเก็บเมลตอบกลับจากระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

ท่านใดสนใจต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://te-it2019.com/#features

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง
วันที่ 25 ก.ย. 2562
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit