ขอเชิญร่วมงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ...

           ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 
ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)


           ในการแถลงผลการดำเนินการติดตั้ง/ใช้งานเทคโนโลยีที่ดำเนินการสาธิตภายใต้โครงการฯ 
ระยะที่ 3 และ 4 จำนวน 8 เทคโนโลยี ดังนี้ 
เทคโนโลยี Infrared Heating 
เทคโนโลยี Fresh Air Pre-cooling & dehumidification
เทคโนโลยี Plasma Annealer 
เทคโนโลยี Once Through Boiler 
เทคโนโลยี Organic Rankine Cycle (ORC) 
เทคโนโลยี Rotating Heat Exchanger 
เทคโนโลยี Induction Heating 
เทคโนโลยี High Efficiency Air Blower

           จากสถานประกอบการที่ติดตั้งใช้งานโดยตรง พร้อมมีรายละเอียดเทคโนโลยี 
สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรม ที่สนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ได้ศึกษารายละเอียด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่อได้

ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 
ที่ papatsarat@brigh-ce.com , thanyalakr@bright-ce.com หรือ Fax 02-005-1695 

Link สำหรับ Download เอกสารกำหนดการ แบบตอบรับ และแผนที่งานสัมมนา 
http://dede-at4.bright-ce.com/…/PR_Seminar%208%20mar%2019.p…

Link สำหรับเข้าดูรายละเอียดโครงการ AT#4 
http://dede-at4.bright-ce.com/
ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง
วันที่ 25 ธ.ค. 2561
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit