การดำเนินโครงการนำร่องการใช้มาตรการ Demand Response

หากท่านใดสนใจสามารถรัไฟล์รูปแบบ PDF ได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

หรือสามารถดูรายละเอียดโดยตรงได้จากเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

เว็บไซต์สำนักงาน กกพ.   
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=74434&muid=36&prid=21
เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  https://www.pea.co.th/demand-response
เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง   http://www.mea.or.th/profile/3248/3310 
เอกสารดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการและแบบสมัครเข้าร่วม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง
วันที่ 26 มิ.ย. 2561
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit