แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

           ข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 

1.โครงการสมเด็จเจ้าพระยา - สุขสวัสดิ์
2.โครงการรามคำแหง - สุวินทวงศ์
3.โครงการรามอินทรา - สีหบุรานุกิจ
4.โครงการศรีนครินทร์

           เพื่อให้ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ทราบถึงประกาศการไฟฟ้านครหลวงอย่างทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว

 

หมายเหตุ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ทั้งหมด การไฟฟ้านครหลวงได้มีการประกาศไว้แล้ว โดยสามารถดูได้จาก www.mea.or.th

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
กองวางแผนระบบไฟฟ้า
โทร 0-2348-5532 และ 0-2348-5562
โทรสาร 0-2348-5133
ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2561
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit