THE ENERGiST by EPPO

THE ENERGiST by EPPO คือโครงการเฟ้นหาคนพลังงานรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายพลังงาน 
ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

            ครั้งแรก ! ที่ สนพ. หน่วยงานนโยบายภาครัฐ เปิดโอกาสและพื้นที่ให้ประชาชนเข้าร่วมระดมสมอง เฟ้นหาไอเดียเพื่อเสนอแนะประกอบการจัดทำนโยบายหรือมาตรการด้านพลังงานใหม่ ๆ ที่สอดดล้องกับบริบทของสังคมยุคใหม่ผ่านกิจกรรม “Hackathon" พร้อมร่วมกันพัฒนาไอเดียเหล่านั้นกับนักวิชาการด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

            หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจด้านพลังงาน เคยฝันถึงนโยบายเจ๋ง ๆ หรือไอเดียใหม่ แต่ไม่มีที่ปล่อยของ อย่าทิ้งมันให้เป็นเพียงแค่ความคิด สนพ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST ได้แล้ววันนี้ - 14 มิถุนายน นี้เท่านั้น ที่ : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBkYmZ0vD9-jsn_8plnRC9pYnWsSc3dVoKxkcdv2Ipe4MZMQ/viewform

หรือ http://www.theenergistbyeppo.com

----------
#TheEnergist #EPPO #BottomUpPolicy #สนพ #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
ดาวน์โหลดไปแล้ว 1 ครั้ง
วันที่ 28 พ.ค. 2561
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit