โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
สามารถกดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดได้
 
          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนิน "โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน" โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) พพ. ได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการโครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน กำหนดการงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dedeenergyfund.com/

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างครับ
เอกสารดาวน์โหลด 1. กำหนดการงานสัมมนา.pdf

เอกสารดาวน์โหลด 2. แบบตอบรับเข้าร่วม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 14 ก.พ. 2561
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit