ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
          สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำให้กับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถประเมินปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันน้ำฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงานท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ท่านละ 8,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 9,000 บาท และสำหรับสมาชิกโครงการ WIS-Network ได้รับส่วนลดตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ กลับมายัง คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ โทรศัพท์ 0 2345 1050 โทรสาร 0 2345 1257 E-mail: supitchad@off.fti.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
เอกสารดาวน์โหลด รายละเอียดและแบบตอบรับอบรม Water Footprint.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง
วันที่ 18 พ.ค. 2559
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit