โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจการประเภทโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรมและกิจการที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนเป็นวัตถุดิบดำเนินกิจการ หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนในกิจการเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายของธุรกิจเองและเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศด้วยนั้น

         ทาง พพ. จึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดทางด้านล่าง หากสถานประกอบการรายใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ www.solarhotwaterdede.com โดยท่านสามารถ Download เอกสารทั้งหมดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 11 มี.ค. 2558
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit