ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ FiT Premium กับ Bio Energy ที่น่าลงทุน "
          กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา “ FiT Premium กับ Bio Energy ที่น่าลงทุนในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในกระบวนการ การลงทุนด้านพลังงานทดแทนให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการทั่วไป        หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/367zc2jL18
ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 โดยขอสงวนสิทธิ์รับสมัคร ตามลำดับก่อนหลัง และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 20 ก.พ. 2558
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit