ประกาศ กกพ. การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT...
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ตาม Link ที่อยู่ด้านล่างครับดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ 30 ม.ค. 2558
 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit