•   การหุ้มฉนวนที่วาล์ว และท่อส่งจ่ายไอน้ำ 
      
      
     
  •   การซ่อมแซมไอน้ำรั่วไหล