•   สรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการ (Energy Points 2)
   
 •   สรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงาน (ESCO)
   
 •   Energy - Explore 2018 No. 13 In China
   
 •   EEP กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
   


 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit

ปฏิทินกิจกรรม
<
ตุลาคม 2562
>
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
ราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้
ที่มาโดย PTT ณ วันที่ 24.1.2019 บาท/ลิตร
Gassoline 95 34.26
Gassohol 91 26.58
Gassohol 95 26.85
Gassohol E20 23.84
Gassohol E85 19.64
Diesel 25.69
HyForce Premium Diesel 29.54

บาท/กก.
NGV 15.73

วิดิทัศน์กิจกรรม สพ.
image VTR การประชาสัมพันธ์ Energy Points Phase 2
image Hilight 20 ปี งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
image สรุปผลงาน 20 ปีและสัมภาษณ์ผู้บริหาร
image หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy P
image VTR แนะนำสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม