•   คนพลังงานมองข่าวจากสื่อออนไลน์มีอิทธิพลสูง เพราะรวดเร็ว แต่ต้องมาพร้อมกับความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
    ที่มา : Energy News Center
    วันที่ : 13 ก.ค. 2561
   
 •   โรงกลั่นเสนอลดสำรองน้ำมันจาก6%เหลือ5%
    ที่มา : Energy News Center
    วันที่ : 11 ก.ค. 2561
   
 •   เชลล์ หนุนใช้เอทานอล100% แทนแบตเตอรี่ ในรถยนต์ไฟฟ้า
    ที่มา : Energy News Center
    วันที่ : 11 ก.ค. 2561
   
 •   พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรฯ EEP รุ่นที่ 4
    ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
    วันที่ : 10 ก.ค. 2561
   


 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit

ปฏิทินกิจกรรม
<
กรกฏาคม 2561
>
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
ราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้
ที่มาโดย PTT ณ วันที่ 19.07.2018 บาท/ลิตร
Gassoline 95 36.26
Gassohol 91 28.88
Gassohol 95 29.15
Gassohol E20 26.24
Gassohol E85 20.84
Diesel 28.59
HyForce Premium Diesel 31.59

บาท/กก.
NGV 14.29

วิดิทัศน์กิจกรรม สพ.
image สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
image VTR LTM โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขน
image VTR ความประทับใจผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP
image VTR Energy Point
image VTR โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด ESCO
image VTR แนะนำสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม