การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการครั้งที่ 2
ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ : 16 ส.ค. 2562