สรุปสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1
ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ : 8 ส.ค. 2562