“สนธิรัตน์” สั่งทบทวนแผนPDP2018ใหม่ ให้การผลิตไฟเป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชน...

            “สนธิรัตน์”รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ สั่งทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ(PDP2018)ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการให้ชุมชุนมีส่วนร่วมผลิตไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยรองนายกรัฐมนตรี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ” มีกำหนด มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สัปดาห์หน้า

​            นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงานจะมีการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ(PDP2018)ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ที่ต้องการให้พลังงานเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ชุมชนสามารถทีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ พร้อมเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน

​            ทั้งนี้แผนPDPที่มีการทบทวนใหม่ จะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงสูง (Disruptive Technology)  ทั้งในเรื่องของ ระบบสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid ) และ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

​            นายสนธิรัตน์ กล่าวถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลกระทรวงพลังงาน ว่า  ในสัปดาห์หน้านายสมคิด จะเดินทางมาเยี่ยมและมอบนโยบายที่กระทรวงพลังงาน

​            ด้านนาย กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวตอบคำถามถึงแผนPDP2018 ที่จะเพิ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลชุดคสช. เมื่อวันที่ 30เม.ย.2562 ที่ผ่านมา ว่า แผนPDP สามารถที่จะปรับทบทวนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณืทางพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ต้องการที่จะทำให้พลังงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

​            ทั้งนี้ การทบทวนแผนPDP2018 จะต้องมีการปรับแผน พลังงานทดแทนและพลังงทางเลือก หรือ AEDP2018ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกันด้วย รวมทั้งแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ Gas Plan  2018 ที่กบง.มีมติรับทราบ ก็จะต้องปรับด้วย

​            แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การทบทวนแผนPDP2018 ใหม่ จะทำให้ต้องทบทวนมติ กบง.ที่อนุมัติให้ ราช กรุ๊ป (RATCH)ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 1,400เมกะวัตต์ และการเปลี่ยนเขื้อเพลิง จากถ่านหิน เป็นก๊าซ ขนาดกำลังผลิต 540เมกะวัตต์ ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS  รวมทั้งการนำข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้รัฐต้องถือหุ้นโรงไฟฟ้าในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51 % เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560 มาตรา 56วรรคสอง  มาพิจารณาประกอบด้วย
ที่มา : Energy News Center
วันที่ : 31 ก.ค. 2562