BGRIMยันโซลาร์ฟาร์มไร้ผลกระทบสายส่งที่เวียดนาม

           บี.กริม เพาเวอร์ยันโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากระบบสายส่งภายในเวียดนามระบุบริษัทมีการลงทุนสายส่งเอง

​           นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)(BGRIM) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์ฟาร์ม) ที่เวียดนามขนาดกำลังการผลิตรวม 677เมกะวัตต์ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบสายส่งภายในประเทศเวียดนามจนต้องปรับลดการจ่ายไฟลงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมิถุนายน 2562 แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนนระบบสายส่งไฟฟ้าเองมาตั้งแต่แรก เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าเวียดนาม

​           “โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบส่งดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและได้ลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าเองขนาด 220 เควี เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าเวียดนาม”

​           ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง บริษัทมีแผนขยายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,892 เมกะวัตต์และ ยังมองหาโอกาสขยายการลงทุนต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่เป้าหมายกำลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 677 เมกะวัตต์ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้วในเดือนมิ.ย. 62 ที่ผ่านมา โดยเริ่มรับรู้รายได้แล้วภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff (FiT) 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ทำให้บริษัทมีสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 30% จากเดิมประมาณ 10%
ที่มา : MGROnline
วันที่ : 23 ก.ค. 2562