เครือสหพัฒน์ลดโลกร้อน เดินหน้าพลังงานสะอาด ยกระดับสู่สวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ...

          เครือสหพัฒน์ จับมือ 3องค์กร GE - Impact Solarและ Impact Electrons Siam เดินหน้าพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Industrial Park เร่งประหยัดต้นทุนพลังงาน สร้างความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพลังงานสะอาด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 

          เมื่อเร็วๆ นี้ วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานกรรมการ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และภราไดย สืบมา กรรมการ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริด (Micro Grid) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซีย 

          วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารพลังงาน เอื้อให้เกิดโอกาสในการพัฒนา “สมาร์ทกริด” หรือ “ระบบปฏิบัติการไฟฟ้าอัจฉริยะ” ให้เกิดขึ้นได้จริง เครือสหพัฒน์จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะบริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการประหยัดต้นทุนพลังงาน สร้างความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพลังงานสะอาด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

          การพัฒนาสมาร์ทกริดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพลังงานสำหรับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยระบบสายส่งพลังงานที่ไม่เหมือนใครของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE จะทำให้เกิดต้นแบบการแลกเปลี่ยนพลังงานอัจฉริยะจากแหล่งพลังงานต่างๆ ได้แก่ “ระบบผลิตไฟฟ้า”ของบริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน) “โซลาร์รูฟท็อป”ของบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และ“ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า“ 

          บริษัท อิมแพ็ค โซล่าร์ จำกัด เป็นเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA จากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อให้บริการพลังงานสะอาดและราคาประหยัดแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่มีความสนใจผ่านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน พร้อมเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานแบบดิจิทัล มีลูกค้าหลายราย อาทิ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้องเย็นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้เริ่มติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยได้รับการสนับสนุนจาก JCM (Joint Crediting Mechanism) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น 
ที่มา : MGR Online
วันที่ : 9 ก.ค. 2562