​ส่วนประกอบและประโยชน์จาก “ก๊าซธรรมชาติ”

ส่วนประกอบและประโยชน์จาก “ก๊าซธรรมชาติ”

          ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) นับเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศไทยมายาวนาน การนำก๊าซธรรมชาติมาใช้นั้น ต้องแยกส่วนประกอบซึ่งได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซบิวเทน ออกจากกันเสียก่อน

          โดยก๊าซมีเทนที่แยกออกมานั้นจะถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงนำมาใช้กับรถยนต์ ซึ่งก็คือ ก๊าซ CNG หรือที่คนไทยมักเรียกกันว่า NGV ที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศ ติดไฟยาก และมีสัดส่วนของคาร์บอนน้อย จึงปล่อยไอเสียน้อย และไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ทำให้ปลอดภัยเมื่อใช้กับรถยนต์

          ส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานปิโตรเคมี เพื่อนำมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้รอบตัวเรา เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

          ในส่วนของก๊าซโพรเพนและบิวเทนนั้น จะถูกนำมาใช้ในโรงงานปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงใช้เป็นก๊าซ LPG ซึ่งเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ (ทำให้เกิดการสะสม) ลุกไหม้ได้ง่ายและให้ความร้อนสูง แต่ดับได้รวดเร็ว จึงถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาด เนื่องจากไม่มีเขม่าและขี้เถ้า สะดวกสำหรับใช้ในการหุงต้มอาหาร

          แต่ทว่า ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้น เราจึงควรปรับตัวโดยการใช้พลังงานให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาแหล่งพลังงานชนิดนี้ไปได้นาน ๆ


ที่มา: http://www.eppo.go.th/…/Publication/Knowledge/LPG%20fuel.pdf
ที่มา : eppo
วันที่ : 31 ม.ค. 2562