ปีใหม่หายห่วง!การไฟฟ้าภูมิภาคเตรียมระบบไฟฟ้ารองรับพร้อม24ชม.

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เร่งเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในบ้านก่อนออกเดินทางไปภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

            นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ พร้อมเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 โดยดำเนินการดังนี้
1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า
2. ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้า
3. เตรียมความพร้อมในด้านพัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสารให้มีความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
4. เตรียมความพร้อมศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานสั่งการหลักในภาพรวม


            ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางในช่วงวันหยุด PEA แนะประชาชนตรวจสอบปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายได้และควรปิดสวิทช์ไฟ ปลดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและสับคัตเอาท์ที่แผงสวิตช์ลงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อย หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อย่าเข้าใกล้เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือที่สายด่วน โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : MGR ONLINE
วันที่ : 20 ธ.ค. 2561