กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมระดับโลก World EXPO 2015
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมระดับโลก World EXPO 2015
และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากขยะ (Energy from Waste Plant) ณ ประเทศอิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานมหกรรมระดับโลก World EXPO 2015  และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากขยะ (Energy – from –Waste Plant)  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ จะนำคณะศึกษาดูงานมหกรรมนานาชาติ World EXPO 2015 ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี  โดยครั้งนี้จัดที่เมืองมิลาน - อิตาลี ภายใต้ชื่องานว่า   “MILAN EXPO 2015” โดย Theme งาน “Feeding the Planet Energy for  Life” ซึ่งประกอบไปด้วยพาวิลเลียนกว่า 140 ประเทศ มาร่วมแสดงนวัตกรรมเพื่ออนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมยังโรงไฟฟ้าจากขยะ (Municipal Solid Waste) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 28 MW ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการทางด้าน Flue gas treatment ณ โครงการ Renergia Zentralschweiz AG ณ เมืองลูเซิร์น สวิสเซอร์แลนด์ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะเยี่ยมชมจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่สนใจ ได้ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีอันหลากหลายจากนานาประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการใช้เทคโนโลยีการนำพลังงานจากของเสียมาผลิตไฟฟ้า และทราบถึงรูปแบบการดำเนินการของโรงงานไฟฟ้าขยะในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการด้านการใช้พลังงานจากขยะของประเทศต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด  และแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับและส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ หรือคุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล โทรสาร 0-2345-1258 **เปิดรับจำนวนจำกัด** และโปรดตอบกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 (สงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนดกรณีเต็ม) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-1247 
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม เชิญเยี่ยมชมดูงานต่างประเทศ 2015.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 10 ครั้ง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2558  ถึง : 29 มิ.ย. 2558
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมระดับโลก World EXPO 2015
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit