กิจกรรม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 0 คน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี พบ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

      ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี พร้อมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อพบปะหารือในประเด็นด้านพลังงานของประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
      1. แนวนโยบายด้านพลังงาน
      2. การนำเสนอจุดยืนด้านพลังงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
      3. แนวทางความร่วมมือด้านพลังงานในอนาคต ระหว่างกระทรวงพลังงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

จุดยืนด้านพลังงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     1. ประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการแข่งขัน ทั้งในด้านการผลิตและการให้บริการ
     2. ผู้ใช้พลังงานมีทางเลือกในการซื้อพลังงาน
     3. ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยไม่อิงชนิดเชื้อเพลิงและแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
     4. ราคาพลังงานจะต้องสะท้อนสภาพตลาด และมีต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
     5. ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม
     7. มีศูนย์เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรม

   

โดยสามารถดาว์นโหลดเอกสารจุดยืนด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
วันที่ : 30 ก.ย. 2557  ถึง : 30 ก.ย. 2557
 
กิจกรรม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit