กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2014)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

         สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน “พลังงานสัญจร” ณ จ.กำแพงเพชร - พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยจัดเยี่ยมชมการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้การดูแล ของ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทการจัดการพลังงาน และรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2552 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน เยี่ยมชมยังแหล่งน้ำมันสิริกิติ์และศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จ.กำแพงเพชร ซึ่งดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิง จากเปลือกและปลายไม้ที่เหลือจากการผลิตเยื่อกระดาษ มีโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ จากนั้น เยี่ยมชมเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม)   ภายใต้การดูแลของ บริษัท บานาน่า โซไซตี้ จ.พิษณุโลก รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน  หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือตอบแบบตอบรับตามเอกสารดาว์นโหลด และส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ หรือคุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล โทร.0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญและแบบตอบรับพลังงานสัญจร.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 1 ครั้ง
วันที่ : 20 พ.ย. 2557  ถึง : 21 พ.ย. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2014)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit