กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

         สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. จำนวน 40 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 (The Prime Minister’s Industry Awards 2013) ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม  หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือตอบแบบตอบรับตามเอกสารดาว์นโหลด และส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานฯ คุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล หรือคุณปาลิกา เดชสกุลสิน โทร.0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือและแบบตอบรับ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง
วันที่ : 3 ก.ย. 2557  ถึง : 3 ก.ย. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit