กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด จ.ระยอง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 0 คน  

 
         สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 40 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น มีการรณรงค์ใช้ 14 มาตรการประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ในการประกวด Thailand Energy Awards 2013 จากกระทรวงพลังงาน  หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือตอบแบบตอบรับตามเอกสารดาว์นโหลด และส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานฯ คุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล หรือคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทร.0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม แบบตอบรับ บ.ไทยโพลิเอททิลีน.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง
วันที่ : 23 ก.ค. 2557  ถึง : 23 ก.ค. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด จ.ระยอง
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit