กิจกรรม : กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กิจกรรมนี้ลงทะเบียนเต็มแล้วค่ะ
          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วม ศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2557 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ นำคณะศึกษาดูงาน ณ  โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ISOGO THERMAL POWER STATION ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมยัง TOYOTA CITY เมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และต้นแบบการขนส่งในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ เยี่ยมชมยัง TOSHIBA SMART COMMUNITY รวมทั้งชมนิทรรศการ GRAND RENEWABLE ENERGY 2014 โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะเยี่ยมชมจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่สนใจเทคโนโลยีด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ
           หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับตามเอกสารดาวน์โหลด และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรสาร 0-2345-1258 **เปิดรับจำนวนจำกัด** และโปรดตอบกลับภายในวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2557 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-1247
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม กำหนดการและแบบตอบรับประเทศญี่ปุ่น.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง
วันที่ : 28 ก.ค. 2557  ถึง : 2 ส.ค. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit