กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 
         สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 40 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ในการประกวด Thailand Energy Awards 2013 จากกระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวด ASEAN Energy Award 2013 ประเภท Special Submission ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงาน หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือตอบแบบตอบรับตามเอกสารดาว์นโหลด และส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานฯ คุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล หรือคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทร.0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258
ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง
วันที่ : 25 มิ.ย. 2557  ถึง : 25 มิ.ย. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit