กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 0 คน  
        สถาบันพลังงานฯ ได้ตระหนักในหน้าที่เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมชม ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 40 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน โดยการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง ด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในการพัฒนาเป็นท่าเรือศูนย์กลางอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต ตลอดจนมีการสนับสนุนนโยบายด้านการใช้พลังงานทดแทนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ จึงเห็นว่า เป็นแหล่งความรู้ และก่อให้เกิดความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือตอบแบบตอบรับตามเอกสารดาว์นโหลด และส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานฯ คุณวัชรวงศ์ กมลรัตนกุล โทร.0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258 
วันที่ : 22 พ.ค. 2557  ถึง : 22 พ.ค. 2557
 
กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit