กิจกรรม : ขอเชิญอบรม“เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ


ราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันกับความจำเป็นในการใช้พลังงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “ เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ ”
เพื่อการลดต้นทุนทางพลังงาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถิติการใช้ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           

            อบรมโดย อาจารย์ไชยะ แช่มช้อย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าว 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี
(เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม ห้องเลอแปง 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอย 6)

หากสมาชิกท่านใดสนใจกรุณากรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือกรอกแบบตอบรับผ่านฟอร์มออนไลน์
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OE0u6imqZkOU-2B3AFVfNsZGH7tCaMhCr1RdCQauBS1UMkJDUk5DODhSV1VSNFE4UkhSMk5MSEVSWi4u
และส่งมายังสถาบันพลังงานฯ คุณประภัสสร บุญสถิตย์ โทรศัพท์ 02-345-1253, 084-916-0439 หรือคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1247

โดยสถาบันพลังงานฯ จะมีการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


**รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น
(เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่
13 มีนาคม 2563)**
 

           

 
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม เชิญร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ : 26 มี.ค. 2563  ถึง : 26 มี.ค. 2563
 
กิจกรรม : ขอเชิญอบรม“เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit