กิจกรรม : บริษัท เอสซีจี เปอเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม 

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดแทน
  • โครงการเชื้อเพลิงทดแทนอย่างบูรณาการจากก๊าซชีวภาพน้ำเสียการนำก๊าซชีวภาพน้ำเสียมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเตาและถ่านหิน (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019) (อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
  • โซลาร์พาวเวอร์ (อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
  • โครงการการนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานกระดาษนำมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Waste to Energy) (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และแนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
 
หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดในกำหนดการและแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับ (ที่ลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง หรือสมัครผ่านทาง Form
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OE0u6imqZkOU-2B3AFVfNsZGH7tCaMhCr1RdCQauBS1UNDQ1SUJYQjhONzg5UDVIQkZTRDlIR0dDQS4u​ 
และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณประภัสสร บุญสถิตย์  และคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ 

Email: prapatsornb@fti.or.th, nattawanp@fti.or.th โทรศัพท์ 02-345-1247, 084-916-0439 
 
***รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน***(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)
***เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563***
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเยี่ยมชม บจก.เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ : 27 ก.พ. 2563  ถึง : 27 ก.พ. 2563
 
กิจกรรม : บริษัท เอสซีจี เปอเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit