กิจกรรม : อบรม
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
               
                     สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้เห็นความสำคัญของวิกฤตการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงงานได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานมิให้สูญเปล่า และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกชอบ ลายทอง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องดังกล่าว มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเลอแปง 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่คุณประภัสสร บุญสถิตย์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 084-916-0439,02-345-1247 Email: prapatsornb@fti.or.th, nattawanp@fti.or.th

***รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ***
 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 192 ครั้ง
วันที่ : 6 ก.พ. 2563  ถึง : 6 ก.พ. 2563
 
กิจกรรม : อบรม
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit