กิจกรรม : สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
 

          
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายและนวัตกรรมด้านพลังงานต่างๆ โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ESCO กับแผนพลังงานไทย” โดยในงานมีการแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมบริษัทจัดการพลังงาน องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO และสถาบันการเงิน หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ หรือคุณศิณพา โทรศัพท์ 02-345-1250-51 E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 

 
**รับจำนวนจำกัด**เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562
 
กิจกรรม : สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit