กิจกรรม : อบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการลดค่าใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ” เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถิติการใช้ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
 
            ในการนี้ สถาบันพลังงานฯ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ไชยะ แช่มช้อย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องราฟิท ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1187 และ 02-345-1247 Email: kanya204@gmail.com หรือ Nattawanp@off.fti.or.th
 
***รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562***

 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 180 ครั้ง
วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562
 
กิจกรรม : อบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit