กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Award 2018 ณ บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับส่งสินค้าทางรถ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานในการดำเนินงานของบริษัท มีการนำระบบ Skyfrog มาใช้ ทำให้ดำเนินงานด้านการขนส่งของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้น้ำมันดีเซล จากนั้น นำศึกษาดูงานการขนส่งทางเรือ ณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานระดับโลก ที่มีนโยบายการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางเรืออย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น โครงการใช้โปรแกรม iMarine, การวางแผนการเดินเรือเพื่อการประหยัดพลังงาน และใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ (Real Time Fuel Monitoring System) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1187, 02-345-1247 Email: kanya204@gmail.com หรือ Nattawanp@off.fti.or.th

 

***รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ***

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม จดหมายเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง
วันที่ : 3 เม.ย. 2562  ถึง : 3 เม.ย. 2562
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit