กิจกรรม : เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 85 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน/กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหรรมที่มีกิจการขนส่งเป็นของตนเองเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management, LTM)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการมีกิจกรรมให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งการให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน การแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

​          ในการนี้  สถาบันพลังงานฯ จึงเรียนเชิญมายังผู้ประกอบการที่สนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง” โดยการเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณเมธี ไชยโย หรือ คุณศศิวิมล อมแก้ว โทรศัพท์ 02-345-1256 หรือ 081-921-9874 E-mail: logistics.ltm62@gmail.com 
 
** รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด 80 แห่ง เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 **
ดาวน์โหลดไปแล้ว 128 ครั้ง
วันที่ : 26 ก.พ. 2562  ถึง : 26 ก.พ. 2562
 
กิจกรรม : เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit