กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

               

               สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยี่ยมชม อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว (Green Building) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากการประกวด Thailand Energy Award 2018 แนวคิดในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งมีการจัดการด้านพลังงานและการบำรุงรักษา โดยระบบ Building Energy Management System จากนั้น นำเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของไทย เป็นการศึกษาวิจัยนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบ และพัฒนาเป็นทุ่นสำหรับใช้กับแผงโซลาร์ บริษัท อาร์ไอแอล1996 จำกัด จ.ระยอง (ภายใต้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด) ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 081-921-9875 Email: kanya204@gmail.com หรือ Nattawanp@off.fti.or.th
 

***รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 ***

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม จดหมายเชิญร่วมกิจกรรม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 119 ครั้ง
วันที่ : 27 ก.พ. 2562  ถึง : 27 ก.พ. 2562
 
กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit