กิจกรรม : ขอเชิญอบรม “การเตรียมความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการจัดการพลังงาน ฯ"
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
           

 
               สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการพลังงาน การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบพลังงานได้อย่างเหมาะสม นั้น
               ในการนี้ สถาบันพลังงานฯ จึงได้เรียนเชิญ นาวาอากาศเอก ชอบ ลายทอง ภาควิชาพัสดุศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ อีกทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องลาฟิต ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 081-921-9875 Email: kanya204@gmail.com หรือ Nattawanp@off.fti.or.th
 

 
***รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ***


 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม จดหมายเชิญอบรม วันที่ 21 ก.พ. 62.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 183 ครั้ง
วันที่ : 21 ก.พ. 2562  ถึง : 21 ก.พ. 2562
 
กิจกรรม : ขอเชิญอบรม “การเตรียมความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการจัดการพลังงาน ฯ"
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit