กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พลังงานสัญจร ครั้งที่ 11 จ. ขอนแก่นและอุดรธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 
            ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 11 @ ขอนแก่นและอุดรธานี” ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน โดยนำคณะเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ซึ่งได้รับรางวัล Zero Waste to Landfill Achievement และได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2012 ดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และเยี่ยมชมยังโรงงานผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อใช้ในเตาเผาปูนขาว เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเตา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 15 MW สามารถผลิตก๊าซชีวมวลใช้ทดแทนน้ำมันเตาได้ประมาณ 8.4 ล้านลิตรต่อปี หรือปีละ 7,900 ตันเทียบเท่าน้ำมัน ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2016 : ASEAN Best Practices on Renewable Energy Project Awards รางวัลชนะเลิศ ประเภท Off-Grid : Thermal ณ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสถาบันพลังงานฯ เล็งเห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงงาน และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป หากสมาชิกฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258
 
**เปิดรับจำนวนจำกัดจำนวน 30 ท่าน** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)**

 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัญจร.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 136 ครั้ง
วันที่ : 12 ธ.ค. 2561  ถึง : 13 ธ.ค. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พลังงานสัญจร ครั้งที่ 11 จ. ขอนแก่นและอุดรธานี
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit