กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเผยแพร่และส่งเสริมในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ได้ตระหนักในหน้าที่เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมขึ้นในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ. ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการใช้พลังงานทดแทน ได้ดำเนินการทำโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้มีการศึกษาวิจัยนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาเป็นทุ่นสำหรับใช้กับแผงโซลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรเผยแพร่ให้กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนอีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น หากสมาชิกฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258 
 
**จำนวนจำกัด 40 ท่าน** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)**
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 168 ครั้ง
วันที่ : 30 ต.ค. 2561  ถึง : 30 ต.ค. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit