กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

           
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบายและนวัตกรรมด้านพลังงาน เช่น Smart Energy / Smart Industry และ Energy Storage เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมด้านพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา และร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย” พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปราย และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม Energy Fair บริเวณหน้างาน หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/Ti2ZWQNpg0Sb3Va22 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258

 

**รับจำนวนจำกัด** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 211 ครั้ง
วันที่ : 6 ก.ย. 2561  ถึง : 6 ก.ย. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit