กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
            
            ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน จนสามารถได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลโรงงานดีเด่นประเภทโครงการพลังความร้อนร่วม (Co-generation) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 (ปีล่าสุด) ในเรื่องของการผลิตพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการเข้าศึกษาดูงาน และสามารถนำไปเป็นแบบอย่าง และประยุกต์ใช้ให้กับโรงงานของตน หากสมาชิกฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258
 
*****รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนดในกรณีเต็ม)*****
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม จดหมายเชิญเยี่ยมชม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 207 ครั้ง
วันที่ : 28 มิ.ย. 2561  ถึง : 28 มิ.ย. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit