กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
   

           
            ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ตลอดจนมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) และได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards ได้ถึง 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านบุคลากร ซึ่งได้ทั้งประเภทผู้บริหารและทีมงานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งรางวัลจากการประกวด ASEAN Energy Awards  จึงเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ควรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ศึกษาและเยี่ยมชม เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยังยืนต่อไป หากสมาชิกฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258

 

*****เปิดรับจำนวนจำกัดจำนวน 40 ท่าน** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2561  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)*****
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสิอเชิญเยี่ยมชม บ. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 107 ครั้ง
วันที่ : 3 พ.ค. 2561  ถึง : 3 พ.ค. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit