กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 

            ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลดีเด่น เป็นอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2017 จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ควรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ศึกษา และเยี่ยมชม เพื่อนำไปแบบอย่างในการสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างยังยืนต่อไป หากสมาชิกฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258

 
*****เปิดรับจำนวนจำกัดจำนวน 40 ท่าน** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม)*****

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์เทคโนโลยีฯ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 120 ครั้ง
วันที่ : 19 มี.ค. 2561  ถึง : 19 มี.ค. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit