กิจกรรม : E-Learning
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TEMS e-Learning ที่ท่านจะสามารถเรียนรู้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (TEMS: Transportation Energy Management System) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้สถานประกอบการขนส่ง ทุกลักษณะและขนาดธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านพลังงานและลดต้นทุนเชื่อเพลิงในกระบวนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างยั่งยืน

ด้วยระบบ e-Learning ที่ท่านจะสามารถเรียนรู้ TEMS ได้ด้วยตนเอง ผ่านการชมวีดีโอสั้นๆ 15 ตอน พร้อม ศึกษาคู่มือประกอบเพื่อความเข้าใจ โดยมีแบบฟอร์ม TEMS Template ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการบันทึก วิเคราะห์ ข้อมูล ได้โดยสะดวก


  
วันที่ : 24 พ.ย. 2560  ถึง : 24 พ.ย. 2560
 
กิจกรรม : E-Learning
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit