กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            
            สถาบันพลังงานฯ ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมจากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 จำนวนทั้งสิ้น 27 มาตรการ อาทิเช่น การติดตั้งระบบการนำความร้อนทิ้งจาก RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) มาใช้ การติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ การติดตั้งใบพัดประหยัดพลังงานที่ Cooling Tower เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าประกวด ASEAN Energy Awards 2017 : ASEN Best Practices Awards for Energy Management in Industries และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Large Industry Category ซึ่งสถาบันฯ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเข้าเยี่ยมชมในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258
 

**เปิดรับจำนวนจำกัด 40 ท่าน**

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-1247-48

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม ขอเชิญเยี่ยมชม บ.โตโยต้า มอเตอร์ฯ (โรงงานบ้านโพธิ์).pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2560  ถึง : 7 ธ.ค. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit