กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2017)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 
            ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2017) โดยเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 (2 วัน 1 คืน) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247-48 โทรสาร 0-2345-1258

 
***ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน "พลังงานสัญจร" (Energy Highlight 2017)
ทางสถาบันพลังงานฯ ขออนุญาตปิดรับการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว***
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานสัญจร จ.อุบลราชธานี.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 81 ครั้ง
วันที่ : 23 พ.ย. 2560  ถึง : 24 พ.ย. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2017)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit