กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
            สถาบันพลังงานฯ ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 เป็นหน่วยงานที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ทั้งทั้งองค์กร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มผลผลิต การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 11 มาตรการ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะเข้าเยี่ยมชมในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยสามารถดูรายละเอียดในกำหนดการและแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือคุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ หรือ โทรสาร 0-2345-1258

 
**เปิดรับจำนวนจำกัด 40 ท่าน**
 
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-1247-48
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม ขอเชิญเยี่ยมชม บ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 114 ครั้ง
วันที่ : 28 ก.ย. 2560  ถึง : 28 ก.ย. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit