กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ำ ระบบส่งจ่าย ตลอดจนการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ และการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้หม้อไอน้ำอย่างประสิทธิภาพ นั้น

            ทางสถาบันพลังงานฯ จึงได้เชิญ นาวาอากาศเอกชอบ ลายทอง จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอันดามัน ชั้น 6 โรงแรม ซีนิค ถ.สุขุมวิท 3 (นานา) และหากสมาชิกท่านใดสนใจกรุณากรอกแบบตอบรับ ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่คุณกัญญา บำรุงจิตร์ โทรศัพท์ 02-345-1247 โทรสาร 02-345-1258 รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน 

 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม แบบตอบรับการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง
วันที่ : 28 มิ.ย. 2560  ถึง : 28 มิ.ย. 2560
 
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit